Guia GECODIT

La Guia GECODIT conté les orientacions per a desenvolupar processos de generació de consens social en el desplegament de les infraestructures de telefonia mòbil

Què és la Guia GECODIT?
 
Guia que conté les orientacions per a desenvolupar processos de generació de consens social en el desplegament de les infraestructures de telefonia mòbil
 
Origen
 
Es basa en les conclusions de l'informe de recerca "Metodologia per a la generació de consens social en el desplegament de les infraestructures de telefonia mòbil a Catalunya" (GRISC)
 
Finalitat
 
Afavorir les dinàmiques de consens i diàleg que han de possibilitar el desplegament eficient i eficaç de les infraestructures de telefonia mòbil de tercera generació a  Catalunya mitjançant la subscripció de pactes locals.
 
Característiques
 
Proposa un metamodel d'intervenció per a la generació de consens social basat en:
 
- Identificació de les temàtiques a consensuar.
- Identificació dels stakeholders: els seus interessos i la capacitat d'influència.
- Facilitació entre els stakeholders.