Agenda Conviu

L'agenda CONVIU és una metodologia que promou la convivència en l'àmbit local

L'agenda CONVIU és una metodologia que promou la convivència en l'àmbit local

 

1) DIAGNOSTICANT la convivència.
2) DEFININT LÍNIES D'ACCIÓ per millorar la convivència: les GUIES D'ACCIÓ SECTORIAL.
3) IMPLEMENTANT LES GUIES D'ACCIÓ SECTORIALS amb el compromís institucional i ciutadà.

 

L'agenda CONVIU és fonamenta en:

 

1) LA PARTICIPACIÓ dels diversos actors presents en la vida ciutadana en cadascuna de les fases d'elaboració de l'agenda.
2) UNA TECNOLOGIA APRECIATIVA que fa emergir les millors experiències vers la convivència i genera cercles de confiança, virtuosos i positius a partir de la intel·ligència col·ectiva.

 

L'agenda CONVIU té com objectius:

 

1) Proporcionar eines o instruments a la política local per a fomentar la convivència.
2) Contribuir a coordinar i ordenar de manera eficient i eficaç, amb major impacte i menor temps, els esforços locals en matèria de convivència i gestió de conflictes.
3) Crear estructures de gestió dialogada i positiva dels conflictes ciutadans.