Transferència tecnològica

En aquest espai estan disponibles alguns dels productes generats a partir de l'activitat de recerca del GRISC que són posats a disposició de les empreses, administracions públiques i entitats que ho sol·licitin.