Informes de recerca

24-11-2014
Co-creació sovint es considera un terme de negocis. En realitat, és un mètode per a la presa de decisions que és aplicable molt més enllà de l'estratègia de negoci. És en el seu nucli altament democràtic i, cada vegada més, els governs estan recorrent a aquestes tècniques per prendre millors decisions i analitzar qüestions de política de co-creació. En el nostre informe inicial, llançat a principis de 2014, hem tractat de definir la co-creació en l'àmbit públic. La nostra investigació addicional es centrarà en exemples específics que es posa a prova avui i s'apliquen les vistes prèvies del que pot venir com a tècniques de co-cre
17-09-2013

World Class Cities Partnership

Les universitats són un imant per a l'atracció de talent en forma de estudiants, i la integració primerenca és l'eina per retenir després de la graduació. Els esforços de retenció de talent han de començar abans que un estudiant rep un diploma, ja que la integració dels estudiants en la comunitat a travésde la universitat ofereix oportunitats significatives per a aquests joves per desenvolupar les relacions i experiències que condueixen al seu desenvolupament futur i al de la seva comunitat. Si voleu més informació sobre els procesos de captació i retencí de talent no us podeu perdre l'informe Talent Magnets.

Talent magnets.pdf 2.43 MB

16-09-2013

Aquest projecte d'investigació s'emmarca per tant en l'àmbit de la governança del risc, si bé s’ha de fer una puntualització, ja que, des d'una òptica estrictament científica, el nostre objecte d'estudi no podia estar centrat en la descripció i identificació de riscos, ja que, en tant que construcció social, aquests no poden ser previnguts -únicament governats-, a diferència dels perills, aquests sí, identificables, mesurables, avaluables, gestionables i, en conseqüència, objecte de prevenció. La investigació s’havia de centrar, a tenor del que es requeria com a “output”, en la identificació de perills i l'anàlisi dels danys d'aquests perills com a base de l'elaboració d'un sistema de mesures d'autoprotecció.

15-09-2013

L’estudi aporta una visió general del Nivell de Seguretat Integral dels centres d’educació primària/secundaria de titularitat pública/privada. A través del Qüestionari d’Autoavaluació EDURISC s’han analitzat les fortaleses i debilitats que presenten prop de 300 centres d’ensenyament, identificant també els principals riscos i perills.

Per a promoure la seguretat i la salut en els centres es recomana incorporar en els programes educatius continguts que contribueixin a generar conductes i hàbits segurs i saludables entre els alumnes, implicant al professorat i les famílies en el procés. És necessari que la comunitat educativa comparteixi valors i principis vinculats amb la seguretat, que formin part de la cultura institucional, ja que a través de les decisions organitzatives i de funcionament es pot afavorir el increment de la seguretat en els centres.

14-09-2013


GISOP

Fase I: Elaboració d'un model general d'intervenció

L'informe "La governança dels impactes sociotècnics de les infraestructures d'obra pública a Catalunya. Fase I: Elaboració d'un model general d'intervenció", és el resultat d'un projecte sobre l'anàlisi i disseny d'un model (teòric) general d'intervenció que permeti contribuir a millorar la governança dels impactes sociotècnics associats al disseny i execució de les infraestructures d'obra pública a Catalunya.

·
·
·