Presentació

 
 

El Centre de Recerca de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral va ser creat l'any 2006 amb l'objectiu d'esdevenir un centre interdisciplinari i transversal. El seu propòsit és contribuir a la comprensió de la governança tant tecnològica com urbana, així com la  gestió de riscos emergents que tenen un impacte en les diverses dimensions de la realitat social: la salut, el medi, l'alimentació, l'educació, la mobilitat, la seguretat, l'economia o les tecnologies, etc. Aquestes àrees tenen, a més, la característica de presentar desafiaments substancials per als responsables de desenvolupar i implementar iniciatives apropiades per a la seva gestió i/o governança, facilitant alhora eines fiables per a pronosticar el futur i reduir les incerteses. En aquest sentit, un dels nuclis principals de la seva activitat és l'estudi i l'anàlisi de models de gestió i governança que permetin, per una banda, anticipar i prevenir perills i de l'altra, proporcionar eines, metodologies i estratègies per tal de millorar la capacitat d'anticipació dels diversos fenòmens socials.

 

Des del Centre de Recerca s'intenta facilitar una millor comprensió dels contextos econòmics, polítics, científics i socials, i de les seves interrelacions en un model de governança proactiva. En aquest sentit, es desenvolupen estratègies i mecanismes de participació i/o d'intervenció que permetin reunir i combinar en el sí d'un mateix procés d'elaboració i presa de decisions, els diferents actors socials: governs, reguladors, agents econòmics, societat civil i comunitat científica.

 

En el marc d'integració dels diferents factors que juguen un rol destacat en els processos de governança, destaquen especialment, la regulació i l'autoregulació, la comunicació i la construcció social dels riscos. En el Centre de Recerca s'engloben temàtiques diverses: tecnologies emergents, entorns urbans, seguretat alimentària, prevenció de la corrupció, entorns educatius, intel·ligència competitiva i prospectiva.